למה פרפר?

פיתוח לוגו החברה

הגדרה

פורטל

הוא מונח שמקורו בשפה הלטינית, פירושו שער (בד"כ מפואר), כניסה, נקודת התחלה.

בשנות ה 90 המאוחרות, נפוץ המונח כשהחל לשמש כשם גנרי או תחילית לאתרי אינטרנט המשמשים נקודת התחלה לסשן גלישה, שער כניסה לאינטרנט ולאתרים אחרים (דוגמת גוגל, פורטל וואלה, פורטל msn, יאהו) ולכן נקראו פורטלים וביחיד פורטל.

זהות

פיתוח עסקי

הוא תחום חדש יחסית. החברה מגדירה את מהותה פעילותה כ”קידום מטרות עסקיות באמצעות כלים ניהוליים, טכנולוגיים וכלכליים מתקדמים".
השירותים אותם מספקת החברה – שירותי ייעוץ, תכנון וליווי ביישום תכניות עסקיות ואסטרטגיות ומערכות מידע – מצריכים מערכת יחסים עסקית שבה הלקוח חש בטחון מספיק כדי להפקיד את עתיד העסק שלו (ובמקרים רבים גם לשתף במידע רגיש ויקר ערך) בידיה הנאמנות של החברה.

תכנון, יישום, הצלחה

המילים המרכיבות את הסלוגן של החברה, הן פראפרזה על שלושת שלבי היסוד בניהול פרויקטים בתחום פעילותה:
תכנון, יישום והטמעה.

השראה מילולית

בוטח

אמון

פיתוח

חדשני

הצלחה

השראה קונספטואלית

פרפר כביטוי לערכי המותג
הפרפר, בעל חי המייצר קונוטציות חיוביות, ידוע באופי ידידותי ובוטח, ביטוי למערכת היחסים העסקית בין הלקוח למותג.
הפרפר מעורר קונוטצייה לעונת האביב המסמלת מעבר, התחלות ופורטל לתקופה חדשה ולכן מזוהה עם- ומייצג פריחה, שגשוג והצלחה.

פרפר כמייצג פעילות
פרפר הוא שמו של השלב השלישי והאחרון בתהליך בן שלושה שלבים: זחל -> גולם -> פרפר.
שלבי ההתפתחות מייצגים את שלושת שלבי ניהול הפרויקטים המהווים את הסלוגן של החברה:
תכנון, יישום, הצלחה.

שלב #1 זחל (תכנון)
ייצור קטן, בתחילת הדרך, איטי ופגיע.
הפוטנציאל שגלום בו להפוך לפרפר, לא ניכר עליו. לשם מימוש הפוטנציאל, עליו
לעבור תהליך של התפתחות.

שלב #2 גולם (יישום)
הוא שלב מתקדם יותר אך חסר תפקוד (מעשית וקונוטוטיבית).
אטימולוגית, מדובר בשלב גולמי, בדומה לרעיון עסקי בשלביו המוקדמים (רעיון גולמי).

שלב #3 פרפר (הצלחה)
שלב שמתרחש בד"כ בעונת האביב ולכן מקושר באופן הדוק לפריחה, שגשוג והצלחה.

השראה צבעונית

גוון מוביל

213D4D#

כחול – טורקיז עדין המשרה תחושת עומק, יציבות וסולידיות.

גוון משנה

#48008E

סגול קלאסי מאוזן, מבטא ערכים של אצילות ויושרה.

גוונים נוספים

#000000

שחור קלאסי, עמוק, סולידי ומוכר.

סקירת גופנים

גופן נבחר וגיאומטריה

מחקר צורני

מחקר טיפוגרפי

חיבור צורני קונספטואלי

ריכוך סקיצה נבחרת

גרסאות

מוקאפים