You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ממשק קשרי ספקים

ממשק ניהול קשרי ספקים מאפשר לספקים של העסק להתנהל, לקבל מידע ולבצע פעולות באופן עצמאי, בכל זמן, מכל מקום ומבלי צורך במעורבות מצד גורמים בעסק.

היא ידועה בממשק ידידותי במיוחד, גמישות יוצאת דופן ורשימה ארוכה של יכולות מתקדמות שהופכות אותה לכלי עוצמתי.

ספקים יכולים להרשם או להגיש בקשה להצטרף כספקים מוסמכים באמצעות הממשק.
ספקים מאושרים, יכולים לצפות באמצעות הממשק במידע שקשור אליהם, תשלומים שהתקבלו, תשלומים שצפויים להתקבל, סטטוס חשבונות ומידע נוסף.
ניתן להגיש באמצעות הממשק חשבוניות לתשלום ולבצע פעולות נוספות.
הממשק מגיע בתצורה פתוחה או סגורה המאפשרת צפייה במידע וביצוע פעולות רק לאחר תהליך הרשמה והזדהות.
הממשק ניתן להתאמה לכל צורך או דרישה של העסק.

יתרונות מרכזיים
 • ממשק ידידותי
 • גמישות מוחלטת
 • פעולות אוטומטיות
 • חיבור למערכות
קבל הצעה

איך זה עובד

אפיון

תהליך אפיון מקצועי ע"י יועץ בכיר להגדרת התהליכים העסקיים והדרישות מהמערכת.

יישום

בחירת המערכת המתאימה ממגון המערכות המובילות והמתקדמות שקיימות ותאמה לדרישות האפיון

השקה

העלאת המערכת לאוויר: התחלת שימוש במערכת, ניהול העסק ועבודה שוטפת.

הטמעה

הדרכה, ליווי צמוד ותמיכה עד להפקת הערכים והשגת המטרות שוהגדרו לפרויקט.

ממשקי אינטרנט

מחירים

בסיסי

2,400 ש"ח

החל מ
 • אפיון תהליך מכירה
 • הקמת מערכת
 • קליטת לידים אוטומטית
 • הדרכה ותמיכה
מקיף

12,000 ש"ח

החל מ
 • אפיון תהליך מלא
 • הקמת מערכת
 • קליטת לידים אוטומטית
 • מיילים אוטומטים דינמיים
 • חיבור למערכות חיצוניות
 • הדרכה ותמיכה