You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

ממשק תיאום פגישות

ממשק תיאום פגישות מאפשר ללקוחות לתאם פגישה לקבלת שירות באופן עצמאי, בכל זמן, מכל מקום ומבלי צורך במעורבות מצד גורמים בעסק.

הממשק מסונכרן עם יומן הפגישות במערכת ה CRM או ה ERP של העסק, ומסייע לשפר את חויית הלקוח איכות השירות ללקוחות.

לקוחות העסק המעוניינים לתאם פגישה, יכולים לבחור מועד רצוי מתוך מועדים פנויים בלבד ביומן ניהול הפגישות הכללי של העסק או ביומן ניהול הפגישות האישי של הגורם המטפל בהם.
לאחר קביעת התור, מקבל הלקוח הודעה (בדואר אלקטרוני, סמס או דרך מועדפת אחרת) הכוללת את פרטי התור וקובץ iCal לזימון ושיבוץ אוטומטי ביומן האישי. התור ניתן לביטול או דחייה באופן עצמאי.
ניתן לשלוח ללקוח תזכורת לפני המועד הקבוע, עדכונים על דחייה וביטול ומידע נוסף באופן אוטומטי.
הממשק מגיע בתצורה פתוחה או סגורה המאפשרת זימון תור רק לאחר תהליך הרשמה והזדהות.
הממשק ניתן להתאמה לכל צורך או דרישה של העסק.

יתרונות מרכזיים
  • ממשק ידידותי
  • גמישות מוחלטת
  • פעולות אוטומטיות
  • חיבור למערכות
קבל הצעה

איך זה עובד

אפיון

תהליך אפיון מקצועי ע"י יועץ בכיר להגדרת התהליכים העסקיים והדרישות מהמערכת.

יישום

בחירת המערכת המתאימה ממגון המערכות המובילות והמתקדמות שקיימות ותאמה לדרישות האפיון

השקה

העלאת המערכת לאוויר: התחלת שימוש במערכת, ניהול העסק ועבודה שוטפת.

הטמעה

הדרכה, ליווי צמוד ותמיכה עד להפקת הערכים והשגת המטרות שוהגדרו לפרויקט.

ממשקי אינטרנט