You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

פיתוח והטמעה

פיתוח והטמעת מערכת מידע הם השלבים המרכזיים בפרויקט הטמעת מערכת מידע.

שלב הפיתוח כולל התאמה של מבנה והתנהגות המערכת ויישום של דרישות האפיון.

התהליך מבוצע ע"י אנשי פיתוח מערכות מידע ותוכנה כאשר יישום הדרישות במערכת נעשה באוריינטציה של הגדלת השימושיות במערכת, שיפור חווית המשתמש ופישוט אופן ביצוע התהליכים שהוגדרו.
לאחר השלמת היישום ותאימות המערכת לדרישות, מוטמעת המערכת בעסק.
התחלת השימוש במערכת מלווה בהסברים, הדרכות פרטניות וקבוצתיות למשתמשי המערכת וכלים נוספים.

יתרונות מרכזיים
 • ממשק ידידותי
 • גמישות מוחלטת
 • פעולות אוטומטיות
 • חיבור למערכות
קבל הצעה

איך זה עובד

אפיון

תהליך אפיון מקצועי ע"י יועץ בכיר להגדרת התהליכים העסקיים והדרישות מהמערכת.

יישום

בחירת המערכת המתאימה ממגון המערכות המובילות והמתקדמות שקיימות ותאמה לדרישות האפיון

השקה

העלאת המערכת לאוויר: התחלת שימוש במערכת, ניהול העסק ועבודה שוטפת.

הטמעה

הדרכה, ליווי צמוד ותמיכה עד להפקת הערכים והשגת המטרות שוהגדרו לפרויקט.

Latest Projects

Pricing list

Basic

$500.00

starting at
 • Concept development
 • UI design
 • Configuration management
 • Software quality assurance
 • App integration
Ultimate

$1200.00

starting at
 • Concept development
 • UI design
 • Configuration management
 • Software quality assurance
 • App integration