הלוואה
בערבות המדינה

הלוואה בערבות המדינה היא הלוואה למטרה עסקית מסוימת שניתנת בתנאים נוחים יותר ביחס לתנאי השוק.

אנחנו מציעים הגשת בקשה וקבלת הלוואה בערבות המדינה בתהליך קצר ויעיל ובעלות מסובסדת.

הלוואה בערבות המדינה

מה אנחנו מציעים

ודאות

בחינה מקדימה של האשראי המבוקש, מצב העסק ומטרות האשראי להערכת הסיכויים לקבלת ההלוואה.

עלויות

אפשרות לסבסוד התהליך באמצעות "מעוף לעסקים" מטעם משרד הכלכלה.

פיננסים

עריכת והכנת כלל הדו"חות והמסמכים הפיננסיים הנדרשים להגשת הבקשה כולל תזרים מזומנים.

תכנית עסקית

גיבוש תכנית עסקית ספציפית למהלך העסקי שלשמו מיועד האשראי, כולל ניתוח צרכי אשראי.

תכנון

בחינת התזרים וכושר ההחזר העסקי לצד עלויות וריביות להתאמת ההחזר החודשי לצרכים וליכולות של העסק.

ליווי

יעוץ והכוונה לאחר מועד קבלת ההלוואה בנוגע לאופן יישום התכנית, שימוש בכספים.

תהליך השירות

planning – background

תכנון

אתה מספר לנו על צרכי האשראי, המטרות שלשמן אתה מעוניין בהלוואה.

יישום

בוחרים את המסלול המתאים עבורך: הלוואה בערבות מדינה או מענק מקרן סיוע – עורכים את המסמכים ומגישים את הבקשה.

implement – background

success – background

הצלחה

אתה מקבל את סכום ההלוואה לחשבון הבנק ונהנה מתנאים, פריסה וריבית נוחים במיוחד.

יתרונות נוספים

אייקון - שליטה ובקרה כספית

מימון
מגוון
צרכים

תנאי
החזר
נוחים

אייקון - יכולת תכנון פיננסית

חסכון
בעלות
וריביות