כתיבת
תוכנית עסקית

תכנית עסקית היא מסמך יסודי וחשוב שמיועד לשרת מטרות רבות.
אבל, מטרת התכנית היא לא חזות הכל.
תכנית עסקית היא אחד מאותם מקרים שבהם חשובה התוצאה וחשובה גם הדרך.

תוכנית עסקית

מה אנחנו מציעים

איכות

גיבוש תכנית עסקית רחבה ומעמיקה תוך בחינה של היבטים פיננסיים, מימוניים, תפעוליים והיבטים נוספים.

עצמאות

חיבור מסמכי התכנית למחשבונים ייעודיים התואמים את המודל העסק לבחינת תרחישים ותחזיות וקבלת החלטות.

דיוק

מחקר שוק יסודי ומעמיק, בחינת הסביבה העסקית מבחינה כלכלית, מסחרית והיבטים נוספים.

תאימות

כתיבת ועריכת התכנית באוריינטציה המתאימה למטרה: הקמת או פיתוח עסק, גיוס אשראי ומשקיעים.

בטחון

גיבוש וכתיבת פרק ניהול סיכונים כולל פעולות מוצעות לגידור סיכוסנים וצמצום היקפי חשיפה.

יישום

ליווי צמוד ויעוץ עסקי לתהליך יישום התכנית העסקית, ליווי מול בנקים, משקיעים, ספקים ולקוחות.

תהליך השירות

planning – background

תכנון

הגדרת מטרות התכנית (גיוס אשראי, גיוס משקיע או צורך אחר), קביעת מבנה המסמך והפרקים מהם תורכב התכנית.

יישום

ביצוע מחקר שוק, סביבה עסקית ומתחרים, מודלים עסקיים, ניתוחים פיננסיים, ניתוח אסטרטגי (SWOT), גיבוש אסטרטגיה, תחזית מכירות ותזרים מזומנים.

implement – background

success – background

הצלחה

הדרכת שימוש במחשבונים וכלים.
התחלת יישום התכנית, מדידה תקופתית ובקרת ביצועים.

יתרונות נוספים

אייקון - שליטה ובקרה כספית

הבנת
העסק
לעומק

גיוס
אשראי
ומשקיעים

אייקון - יכולת תכנון פיננסית

הגדלת
סיכויי
הצלחה