You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

אפיון מערכות

אפיון המערכת - גיבוש הצרכים ודהדרישות ובחיר המערכת המתאימה - הוא השלב הראשון בפרויקט הטמעת מערכת.

תהליך האפיון נועד להגדיר את מטרות המערכת, המידע שייקלט אליה, אופן העיבוד שלו והצגתו למשתמשי המערכת, בעיות שהיא מיועדת לפתור וצרכים שלהם היא מיועדת לתת מענה.

במסגרת האפיון נערך מיפוי של כל התהליכים בעסק, ניתוח של האופן שבו הם מתרחשים ומשפיעים האחד על השני. התהליכים מנותחים ונבחנים מחדש יחד עם אפשרויות לשנות אותם כך שיבוצעו באופן יעיל יותר.
מטרה מרכזית נוספת בתהליך האפיון היא בחירת המערכת המתאימה ליישום הדרישות.
בהקשר הזה, האפיון שונה משלבי הפרויקט האחרים: בעוד ביצוע הפרויקט מצריך הבנה והיכרות של המיישם עם מערכת ה CRM או הERP שנבחרה בלבד, אפיון הפרויקט מחייב היכרות מעמיקה ורחבה עם מגוון רחב של מערכות ופתרונות.
תהליך האפיון אצלנו בפורטל, מבוצע ע"י יועץ עסקי בכיר, מומחים במיפוי וניתוח תהליכי עבודה בהתאם לתחום הפעילות הרלוונטי לפרויקט.
למאפיין הפרויקט היכרות מעמיקה עם מגוון רחב מאוד של המערכות המובילות הקיימות.
הבנה מדויקת של התהליכים העסקיים והצרכים ממערכת המידע לצד היכרות מעמיקה עם מערכות שונות, היתרונות, החסרונות, היכולות והמגבלות של כל מערכת מבטיחים בחירה נכונה של מערכת, כזו שניתן ליישם בה את כל דרישות האפיון.

יתרונות מרכזיים
 • ממשק ידידותי
 • גמישות מוחלטת
 • פעולות אוטומטיות
 • חיבור למערכות
קבל הצעה

איך זה עובד

אפיון

תהליך אפיון מקצועי ע"י יועץ בכיר להגדרת התהליכים העסקיים והדרישות מהמערכת.

יישום

בחירת המערכת המתאימה ממגון המערכות המובילות והמתקדמות שקיימות ותאמה לדרישות האפיון

השקה

העלאת המערכת לאוויר: התחלת שימוש במערכת, ניהול העסק ועבודה שוטפת.

הטמעה

הדרכה, ליווי צמוד ותמיכה עד להפקת הערכים והשגת המטרות שוהגדרו לפרויקט.

Latest Projects

Pricing list

Basic

$500.00

starting at
 • Concept development
 • UI design
 • Configuration management
 • Software quality assurance
 • App integration
Ultimate

$1200.00

starting at
 • Concept development
 • UI design
 • Configuration management
 • Software quality assurance
 • App integration