You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

בינה עסקית

בינה עסקית היא כינוי למערכות שמיועדות לארגן ולהציג את כלל המידע במערכת באופן שיסייע ויתמוך בקבלת החלטות.

מערכת בינה עסקית יכולת לזהות דפוסים ומגמות המבוססים על הנתונים ולספק תובנות, מסקנות ותחזיות לתרחישים עסקיים.

חלק בפיתוח

יתרונות מרכזיים
 • ממשק ידידותי
 • גמישות מוחלטת
 • פעולות אוטומטיות
 • חיבור למערכות
קבל הצעה

איך זה עובד

אפיון

תהליך אפיון מקצועי ע"י יועץ בכיר להגדרת התהליכים העסקיים והדרישות מהמערכת.

יישום

בחירת המערכת המתאימה ממגון המערכות המובילות והמתקדמות שקיימות ותאמה לדרישות האפיון

השקה

העלאת המערכת לאוויר: התחלת שימוש במערכת, ניהול העסק ועבודה שוטפת.

הטמעה

הדרכה, ליווי צמוד ותמיכה עד להפקת הערכים והשגת המטרות שוהגדרו לפרויקט.

Latest Projects

Pricing list

Basic

$500.00

starting at
 • Concept development
 • UI design
 • Configuration management
 • Software quality assurance
 • App integration
Ultimate

$1200.00

starting at
 • Concept development
 • UI design
 • Configuration management
 • Software quality assurance
 • App integration